Publiceringsdatum Emittent Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn Instrumenttyp ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Status Detaljer
2021-10-13 Toleranzia AB Thomas Eldered Styrelseledamot Ja Teckning Toleranzia AB AK Aktie SE0007438577 2021-10-12 30 303 031 Antal 1,32 SEK Anmälan
2021-09-06 Toleranzia AB Kristian Sandberg Styrelseledamot Teckning Toleranzia AB TO3 Teckningsoption SE0014808408 2021-09-05 38 690 Antal 1,14 SEK Anmälan
2021-08-23 Toleranzia AB Klementina Österberg Styrelsesuppleant Ja Avyttring Toleranzia AB TO3 Teckningsoption SE0014808408 2021-08-19 107 000 Antal 0,267 SEK Anmälan
2020-09-21 Toleranzia AB Maarten Kraan Styrelseledamot/suppleant Teckning Toleranzia AB BTU (betald tecknad unit) SE0014808473 2020-09-18 15 476 Antal 9,00 SEK Anmälan
2020-09-18 Toleranzia AB Anders Milton Styrelseledamot/suppleant Förvärv Toleranzia BTU BTU (betald tecknad unit) SE0014808473 2020-09-18 4 661 Antal 9,00 SEK Anmälan
2020-09-18 Toleranzia AB Klementina Österberg Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Toleranzia BTU BTU (betald tecknad unit) SE0014808473 2020-09-15 55 555 Antal 9,00 SEK Anmälan
2020-09-15 Toleranzia AB Kristian Sandberg Styrelseledamot/suppleant Teckning Toleranzia BTU BTU (betald tecknad unit) SE0014808473 2020-09-15 7 738 Antal 9,00 SEK Anmälan
2020-09-04 Toleranzia AB publ Klementina Österberg Styrelseledamot/suppleant Ja Gåva lämnad Toleranzia uniträtter 2020 Teckningsrätt SE0014808465 2020-09-02 177 325 Antal 0,00 SEK Anmälan
2019-11-13 Toleranzia AB Eva Lindgren Styrelseledamot/suppleant Ja Teckning Toleranzia Aktier BTU (betald tecknad unit) SE0007438577 2019-11-08 1 434 Antal 12,00 SEK Anmälan
2019-11-10 Toleranzia AB Kristian Sandberg Styrelseledamot/suppleant Teckning Toleranzia BTU BTU (betald tecknad unit) SE0013358009 2019-11-08 2 381 Antal 12,00 SEK Anmälan
Visar 11 till 20 av 25 result