Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Marcus Hummer
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Marcus Hummer
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
DKK to SEK
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Bawat Water Technologies AB
Emittentens LEI-kod
984500010F53A1A3F451
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BAWAT SE0017487424 Förvärv 83 333 Antal 19,50 SEK 2022-02-22 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BAWAT SE0017487424 Förvärv 2022-02-22 Utanför handelsplats 83 333 (Antal) 19,50 SEK
<< Tillbaka