Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Max Heger
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Max Heger
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adtraction Group AB
Emittentens LEI-kod
8945004GFFB7E7T9PV67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 430 Antal 35,10 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 480 Antal 34,60 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 132 Antal 34,75 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 23 Antal 34,75 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 318 Antal 34,75 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 402 Antal 34,75 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 25 Antal 34,75 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 260 Antal 35,15 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 300 Antal 35,20 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 83 Antal 35,20 SEK 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 380 Antal 35,40 SEK 2022-06-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 440 Antal 35,40 SEK 2022-06-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 530 Antal 35,50 SEK 2022-06-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2022-05-31 FIRST NORTH SWEDEN 2 453 (Antal) 34,8946596 SEK
Adtraction Group AB SE0016833149 Förvärv 2022-06-01 FIRST NORTH SWEDEN 1 350 (Antal) 35,43925926 SEK
<< Tillbaka