Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tord Lendau
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tord Lendau
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2 997 Antal 26,50 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 1 725 Antal 26,80 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 1 700 Antal 28,00 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2 500 Antal 28,89 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 3 000 Antal 28,91 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2 000 Antal 28,98 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 600 Antal 29,00 SEK 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 65 Antal 27,60 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 1 000 Antal 27,80 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 1 725 Antal 27,90 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 400 Antal 28,50 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 487 Antal 28,50 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 449 Antal 28,90 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 500 Antal 29,00 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 51 Antal 29,00 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 200 Antal 28,50 SEK 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2022-08-23 FIRST NORTH SWEDEN 14 522 (Antal) 28,06538356 SEK
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2022-08-24 FIRST NORTH SWEDEN 4 877 (Antal) 28,225569 SEK
<< Tillbaka